Nyhedsarkiv

29 maj 2018

2. Ekstraordinær generelforsamling

Torsdag den 14-06-2018 kl. 19.00 på Fuglebjerg Fjernvarme Sandvedvej 31 A

08 maj 2018
Okt _0622

Årsaflæsning 2017/18

Alle varmemålere bliver aflæst d.16. maj 2018

04 september 2017
Penge

Ordinær generalforsamling

Torsdag den 28. september 2017 kl. 19.30 afholdes ordinær generalforsamling i Fuglebjerg Forsamlingshus

30 maj 2017

Nye priser pr. 1 juni 2017

Varmeprisen sættes ned pr. MWh.

02 juni 2016

Solvarmeanlæg

I september 2015 blev det vedtaget på generalforsamling, at Fuglebjerg Fjernvarme skal have opført et nyt solvarmeanlæg.

23 oktober 2015

Renovering Lundevej

Mandag d. 26 oktober påbegyndes renovering af Lundevej. I anlægsperioden bliver Lundevej ensrettet. Trafik ind i byen skal over Tværvej

17 september 2015
Rørbunkeende1

Orientering om renoveringsarbejdet

Vi har besluttet at fortsætte arbejdet med udskiftning af de gamle ledninger og prøvet at færdiggøre hele renoveringsplanen i 2015

16 september 2015

Solvarmeprojekt

På den ordinær generelforsamling d. 29 september 2015 stiller bestyrelsen forslag om etablering af solvarmeanlæg

31 august 2015

01-09-2015 Afbrydelse af varmeforsyningen

Vi lukker for varmen på grund af arbejde på ledningsnettet Tirsdag d. 1 september i tidsrummet 9.30-15.00 På Ingridvej, Ingridparken Lærkevænget, Anne Marie Vej 23-27 Benediktevej, og Kirkevej

04 juni 2015

Renovering af gadenettet

Vi har besluttet at udskifte 3,5. km. Ledningsnet som er 36-38 år gammelt i 2015-16