Solvarmeprojekt

På den ordinær generelforsamling d. 29 september 2015 stiller bestyrelsen forslag om etablering af solvarmeanlæg